Salgsbetingelser

1. Avtalen

Salgsbetingelsene på miriamhaukebo.no er utarbeidet etter Forbrukertilsynets veiledning for kjøp av varer over internett. 

Før du kan gjennomføre et kjøp på miriamhaukebo.no må du tikke av for at salgsbetingelsene er godkjent før du får anledning til å gå videre med ditt kjøp. Dette er fordi et kjøp herfra er en bindene avtale. Avtalen består da i utgangspunktet av de opplysningene som fremgår under bestillingen på miriamhaukebo.no samt standardvilkårene under (1) forbrukerkjøpsloven (2) angrerett loven og (3) ehandel loven, som angår ditt kjøp.

Der det i henhold til salgsbetingelsene kreves skriftlighet er dette oppfylt ved e-post, tekstmeldinger eller per brev. 

Frobrugkerlovgivingen er ufravikelig med mindre det avtales vilkår som er gunstigere for kjøper en det som følger av det overnevnte lovverket.

2. Parter

Selger: Miriam Haukebø (via miriamhaukebo.no) heretter kalt med navn eller utrykket "jeg" eller "meg", Strangehagen 22, 5011 Bergen. Enkeltpersonforetaket er registret i Brønnøysund registrert og har følgende organisasjons nummer: 921083602. Telefon for foretaket er: 94095220 og e-post: miriamhaukebo@gmail.com 

Kjøper: er den som står oppnevnt under utfylt informasjon i bestillingen. Heretter omtalt som "du", "din", "deg" eller "ditt" i disse salgsbetingelsene.  

3. Priser

Den samlede prisen (totalprisen) inkluderer alle avgifter, gebyrer og leveringskostnader. I noen tilfeller ved salg av originaler er det i prisen inkludert en kunstavgift på 5%, dersom dette er tilfellet vil det fremgå under produkt beskrivelsen og den totalprisen det opplyses om ved fullført kjøp inkluderer da denne avgiften.

Prisene som er oppgitt for portrettene du kan bestille via miriamhaukebo.no er totalpriser. Ved å bestille et portrett, godtar du at jeg kan sende deg en faktura på det pålydende beløpet etter at du har mottatt bildet for en siste godkjenning. Når det er i boks sender jeg deg de digitale filene via DropBox og i samme tid går det ut en faktura fra mitt regnskapsprogram Fiken til din registrerte e-post adresse. 

4. Avtaleinngåelsen

Ved å tikke av for salgsbetingelsene og fullføre et kjøp aksepterer du avtalen. For bestilling av portretter direkte via miriamhaukebo.no opplyses det i produkt teksten like over knappen for "booking" at det skyldige total beløpet fakturers og sendes på e-post etter utført oppdrag. 

Du vil også snarlig etter en ordre eller bestilling motta en skiftlig bekreftelse (e-post) som inneholder opplysningene i bestillingen. 

5. Betaling

 

Dersom du er under 18 kan du dessverre ikke bestille et portrett da dette er en tjeneste som innebærer en etterfølgende faktura. Per norsk lovverk har du dessverre ikke mulighet til å bestille verk som faktureres etterskuddsvis. 

6. Levering

Digitale produkter

Når din bestilling er klar vil du motta en e-post, eller en melding via messenger eller på SMS (dersom du heller har ønsket å benytte deg av dette som kommunikasjons kanal i prosessen). Her sender jeg deg et bilde av det ferdige portrettet og en melding om at de digitale filene og faktura nå vil sendes ut pr e-post. 

7. Risikoen for varen 

Risikoen for varen(e) blir overført til deg når varen er levert etter punkt 6. Blir varen(e) skadet eller borte før du mottar den er det jeg som står ansvarlig (dette gjelder for fysiske produkter som dessverre ikke er til salgs for øyeblikket). 

8. Angrerett 

Du kan angre på et kjøp selv om det ikke foreligger noen feil med varen, med visse unntak; dersom du har bestilt et motiv som er spesial laget ut fra dine valg som eksempelvis ett portrett kan du ikke benytte deg av angreretten (dette inngår da under lovverket og tilvirkningskjøp). 

Unntatt fra angreretten er varer som er spesial laget ut i fra dine valg. Dette gjelder også slektstrærne, dåps-plakater og andre trykk og originaler hvor kunstneren fyller ut ønsket informasjon for hånd. Dersom det skulle være en feil i den vedlagte informasjonen i det du sender inn din bestilling, vennligst ta kontakt snarest så vi kan rette det. 

Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten og returnere en vare (dette gjelder ikke bestillingsverk) er det viktig at du melder fra innen fristen på 14 dager fra du mottok varen går ut. Du er ansvarlig for en trygg retur, det er også viktig at varen/motivet ikke er skadet for at det skal inneha sin fule verdi. Jeg dekker ikke frakt for retur av varen(e), dersom du ønsker å returnere en vare må du selv betale for returen. Forbrukerrådet har også utarbeidet en fin veiledning som tar for seg den overnevnte returen du finner den ved å søke på angrerett.  

9. Forsinkelser og manglende levering - kjøperens frist og rettigheter for å melde krav

Kjøpers rettigheter er regulert under kapittel 5 i forbrukerkjøpsloven. Jeg vil i utgangspunktet, sende en bestilling på en fysisk vare innen tre virkedager, deretter legges det til antall dager som trengs per postgang for at varen skal nå deg. Dersom det skulle oppstå hindringer eller forsinkelser fra min kant skal jeg etterstrebe å opplyse om dette fortløpende per e-post eller annen egnet kontakt metode. 

10. Mangel ved varen - kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist

Kjøpers rettigheter er regulert i kapittel seks i forbrukerkjøpsloven. Dersom det mot formodning skulle foreligger en mangel ved produktet, ta kontakt med meg via mail: miriamhaukebo@gmail.com snarest så vi kan finne en løsning. 

11. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Selgers rettigheter er regulert i kapittel 9 i forbrukerkjøpsloven. Et eventuelt gebyr skal maksimalt dekke mine faktiske utlegg for å levere varen til deg. Dette vil utgjøre frakt- utgifter tur/retur, samt et rimelig gebyr tilsvarende de faktiske utgifter selger har hatt i forbindelse med ordren. Det skal ikke forekomme gebyr dersom kjøperen er under 18 år. 

12. Garanti

Det foreligger per dato ingen ekstra garantier ved kjøp av varer fra nettsiden utover det som fremgår det gjeldende loverket.

13. Personopplysninger 

Dine opplysninger behandles med respekt, jeg vil benytte meg av dine personopplysninger for å fullføre din ordre og/eller å sende deg markedsføring via e-post dersom du har meldt deg på nyhetsbrevet. Ellers vil du kun motta en e-post etter at varene er mottatt hvor det er mulig å komme med tilbakemeldinger til siden og andre som ønsker å handle på miriamhaukebo.no. For mer informasjon om personopplysningene som behandles via miriamhaukebo.no se den fullstendige personvernserklæringen under meny og nede i fotnoten.

14. Konfliktløsning

Jeg har ingen planer om å yte en dårlig service, tvert om er du som kunde kjempe viktig for meg og jeg ønsker at du skal ha en fin handel. Men under punkt 14 fra forbrukertilsynet er det viktig å få med at en eventuelt mekling fra Forbrukerrådet som ikke oppnår minnelig løsning under en tvist kan kreves fremmet av partene for Forbrukertvistutvalget.

Sist oppdatert den 16.03.20