Nyheter

Fra navigatør til illustratør!

Fra navigatør til illustratør!

Det er meg, jeg kastet like gjerne en styrmansjobb overbord til fordel for et virke bestående av malerpensler og blyanter.

Fra navigatør til illustratør!

Det er meg, jeg kastet like gjerne en styrmansjobb overbord til fordel for et virke bestående av malerpensler og blyanter.