Fra navigatør til illustratør!

Fra navigatør til illustratør!

June 11, 2018

Det er meg, jeg kastet like gjerne en styrmansjobb overbord til fordel for et virke bestående av malerpensler og blyanter.

Continue Reading